Brandende Kwesties

Voor het tijdschrift van Brandweer Midden-Gelderland herontwikkelde ik de redactie en vormgeving.

Project: Brandende Kwesties tijdschrift
Opdrachtgever: Brandweer Midden-Gelderland
Uitvoering van: redactie, grafisch ontwerp